Eljárási díjak

Kérelmek

A vizsgázóknak az alábbi kérelmek benyújtására van lehetőségük:

 • Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül)
 • Felülvizsgálat újraértékeléssel
 • Igazoláskérés vizsgaeredményről
 • Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából
 • Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából
 • Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül)
 • Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval
 • Vizsgahalasztás
 • Vizsgalemondás

A kérelmek - jellegüktől függően - vagy a Vizsgaközpontba, vagy a jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre nyújthatók be.

Felülvizsgálati kérelem esetén a vizsgázók kérelmüket leadhatják személyesen a DExam Vizsgaközpont Recepcióján. Akik nem kívánják / tudják ezt megtenni, kérelmüket egyidejűleg kétféle formában kell hogy eljuttassák a Vizsgaközponthoz: az elektronikusan beküldött kérelmet - változatlan szövegezéssel - postai úton is be kell küldeni a Vizsgaközpontba.

 • A DExam Vizsgaközpontba kell eljuttatni az alábbi kérelmeket
  • Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül)
  • Felülvizsgálat újraértékeléssel
  • Igazoláskérés vizsgaeredményről
  • Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából
  • Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából
  • Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül)
  • Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval
 • A jelentkezési lapon megjelölt vizsgahelyre kell eljuttatni az alábbi kérelmeket
  • Vizsgahalasztás
  • Vizsgalemondás.

Kérelemhez szükséges űrlap

A vizsgázók az alábbi módon érhetik el a kérelemhez szükséges űrlapokat:

 • kitölthető online módon a Vizsgaközpont honlapján
 • nyomtatható formátumban letölthető a Vizsgaközpont honlapjáról
 • beszerezhető személyesen a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán.

A nyomtatott kérelmet a vizsgahelyek ügyfélszolgálatára személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni. Csak hiánytalanul és olvashatóan kitöltött kérelmeket fogadunk el.

Különeljárási díjak

A vizsgázó a különeljárási díjat befizetheti:

 • banki átutalással
  • A Debreceni Egyetem számlaszáma: 10034002-00282871
  • Kérjük, hogy átutaláskor a vizsgázó a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel nevét és a befizetés célját: "DExam különeljárási díj"
 • készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán.

A befizetés igazolásaként a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét vagy a banki átutalás igazolását kérjük benyújtani. A díjbefizetés igazolásának továbbítására elektronikusan is lehetőség van a www.dexam.hu honlap Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontban. A díjbefizetés igazolását a Vizsgaszabályzatban meghatározott időpontig kell csatolni a kérelemhez.

A kérelmek különeljárási díját az alábbi táblázat foglalja össze.

Kérelem típusa Különeljárási díj
Felülvizsgálat (újraértékelés nélkül) 0 Ft
Felülvizsgálat újraértékeléssel*
Igazoláskérés vizsgaeredményről 3000 Ft
Vizsgabizonyítvány-csere a Vizsgaközpont hibájából 0 Ft
Vizsgabizonyítvány-csere a vizsgázó hibájából 3000 Ft
Vizsgadolgozat megtekintése (szakmai konzultáció nélkül) 0 Ft
Vizsgadolgozat megtekintése szakmai konzultációval 5000 Ft
Vizsgahalasztás 3000 Ft
Vizsgalemondás 0 Ft

* A Felülvizsgálat újraértékeléssel típusú kérelem díjai a mindenkori szóbeli és írásbeli vizsgadíjak 30%-kában kerülnek meghatározásra.

A 2014. július 1-től érvényes felülvizsgálati díjak a következők:

Szóbeli vizsga újraértékelésének díja Írásbeli vizsga újraértékelésének díja
Alapfok (B1) 2400 Ft 2970 Ft
Középfok (B2) 2700 Ft 3870 Ft
Felsőfok (C1) 3300 Ft 4170 Ft