Aktuális

Az elhalasztott DExam tavaszi vizsgaidőszak pótlása

A vizsga időpontja: 2020. június 6.


Értesítjük vizsgázóinkat, hogy a vizsgaértesítőket 2020. május 27-én kiküldtük.


Értesítjük vizsgázóinkat, hogy a kormány jelenleg hatályos rendelkezései a megfelelő óvintézkedések mellett (maszk, kézfertőtlenítés stb.) lehetővé teszik nyelvvizsgák szervezését, s így meg tudjuk tartani az elhalasztott tavaszi DExam vizsgaidőszakot.

Az írásbeli vizsganap mindhárom szinten (B1, B2, C1) 2020. június 6-án, szombaton lesz. A helyzetre való tekintettel csak egynapos vizsgát szervezünk, azaz a Beszédkészség (szóbeli) vizsgát június 6-án délután lehet teljesíteni.

Minden vizsgázónak, aki korábban leadta jelentkezését a tavaszi vizsgaidőszakra e-mailben értesítést küldtünk a tudnivalókról.

Szervezési nehézségek miatt az alábbi városokban biztosan nem tudjuk a júniusi vizsgát megtartani:

  • Hajdúszoboszló
  • Jászberény
  • Nagyhalász
  • Pécs
  • Szolnok
  • Székesfehérvár

ÚJDONSÁG: Online DExam B2 Írásbeli Intenzív

DExam írásbeli nyelvvizsgára felkészítő 30 órás intenzív online tanfolyamot indítunk 2020. május 18-29 között.

A DExam intenzív tanfolyam betekintést nyújt a vizsgafeladatokba, illetve lehetőséget ad a nyelvtanulóknak arra, hogy elmélyítsék, kiegészítsék nyelvtani/szókincsbeli ismereteiket.

Ezt a tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik a felkészítő nyelvtanárral történő online konzultációs órák mellett szívesen dolgoznak otthon távoktatási felületen. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy próbáljanak ki néhány feladatot a DE Idegennyelvi Központ e-learning oldalán.

Jelentkezési határidő: 2020. május 15. (péntek) 12.00

A DExam Vizsgaközpont Recepcióján a személyes ügyfélszolgálat 2020. március 17. 12.00 órától szünetel

Tisztelt Érdeklődők!

Értesítjük, hogy a kialakult veszélyhelyzet miatt a DExam Vizsgaközpont Recepciója 2020. március 17. 12.00 órától határozatlan időre felfüggeszti a személyes ügyfélfogadást.

Amennyiben Ön a 2020. évi téli vizsgaidőszakban sikeres DExam vizsgát tett, és még nem vette át vizsgabizonyítványát, akkor személyesen azt 2020. március 17. 12.00 óráig teheti meg.

Az át nem vett bizonyítványokat a jelentkezési lapon megadott értesítési címre postázzuk.

A DExam Vizsgaközpont elektronikusan továbbra is elérhető, az ügyintézés folyamatos, minden felmerülő kérdésre készséggel válaszolunk a dexam@unideb.hu címen.

DExam Vizsgaközpont

Fontos változások a DExam Vizsgaszabályzatban

  • 2019. november 4-től megváltozott az online jelentkezési űrlapunk. Ezzel párhuzamosan megszüntettük a papír alapú jelentkezést. A vizsgahelyekere már eljutatott papír alapú jelentkezési lapokat természetesen feldolgozzuk.
  • A befizetés továbbra is történhet mind átutalással/mind sárga csekkel (ez utóbbit továbbra is be lehet szerezni minden vizsgahely ügyfélszolgálatán), azonban az online jelentkezés során a vizsgázó egyedi befizetési kódot kap, amelyet fel kell tüntetni az átutalás/csekk közlemény rovatában. A korábbi gyakorlattól eltérően a 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve tehát nem kell a vizsgahelynek eljuttatni a befizetési igazolást.
  • További változás, hogy a vizsgaértesítőket mostantól kizárólag e-mailben küldjük ki.
  • A 2020. évi téli vizsgaidőszaktól kezdve megszüntetjük a bizonyítványok postázását a vizsgázók lakcímére. A bizonyítványok azon a vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással, ahol a vizsgázó vizsgát tett. A vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót arról, hogy a bizonyítvány mikortól vehető át.

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2019 júliusától, amelyekkel a vizsgázók a 2019. évi őszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

Szótárhasználat

Minden szinten használható akár egynyelvű, akár kétnyelvű nyomtatott szótár az Íráskészség vizsgarészen.

A középfokú (B2) és felsőfokú (C1) Beszédkészség vizsgarészen az 1. feladatra való felkészülés során a vizsgázók egynyelvű és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótárt használhatnak.

A felsőfokú (C1) Olvasáskészség és nyelvismeret vizsgarész

Kikerült a feladatsorból a Hiányos szöveg kiegészítése szókészletből és a Hibajavítás feladat, így a vizsgán kettővel kevesebb - 6 helyett csak 4 - feladatot kell megoldani. Erre 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésre.

Új kiadványaink

Megjelent a "DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2)" c. kiadványunk második, átdolgozott és bővített kiadása.

A DExam írásbeli felkészítő könyvben megtalálható a középfokú (B2) vizsga mindkét részének - Olvasáskészség és nyelvismeret és Íráskészség - minden feladattípusa. A könyv számos korábbi vizsgázói teljesítmény elemzésével és értékelésével, kiegészítő és vizsgafeladatokkal, mintamegoldások és megoldókulcsok közreadásával segíti a vizsgára készülőket.

A könyv első kiadása 2015-ben jelent meg. A második kiadás tükrözi az Olvasásértés és nyelvismeret vizsgasor felépítésében azóta bekövetkezett változásokat, továbbá a vizsgarészek bemutatása kiegészült új, próbavizsgasorokba rendezett feladatokkal is

A DExam írásbeli felkészítő könyv Középfok (B2) megvásárolható a DExam Vizsgaközpont Recepcióján, illetve utánvétellel megrendelhető postai úton történő kiszállításra.

Ára: 3900 Ft

"DExam mintafeladatok Alapfok (B1)"

A DExam mintafeladatok Alapfok (B1) c. elektronikus formában elérhető kiadványunk tartalmazza két szóbeli és két írásbeli DExam vizsga teljes feladatsorát megoldókulccsal és mintamegoldásokkal. A vizsgára készülők megoldhatják a feladatokat egyrészt interaktív internetes felületünkön, másrészt letölthetik azt .pdf formátumban.

A kiadvány e-mailben megrendelhető a DExam Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a dexam@unideb.hu címen.

Ára: 1500 Ft

B1

Tájékoztató az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéről

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik a sikeres nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A támogatás igénybevételéhez a kérelem benyújtása mellett a vizsgadíj befizetését is igazolni kell vagy a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával vagy nyelvvizsgaközpont által kiállított, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással.

Befizetési igazolás

Tájékoztatjuk a vizsgázókat, hogy a DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére minden vizsgaidőszak végén e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfá-s számla

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben jelezzék.