Aktuális

DExam téli vizsgaidőszak 2018

2018. január 27 - február 25.

Jelentkezési határidő: 2017. december 19.

Ez az első DExam vizsgaidőszak amelyben az 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a sikeres középfokú (B2) és felsőfokú (C1) vizsgázók visszaigényelhetik a befizetett vizsgadíjat. A vizsgadíj visszatérítését az Új Nemzedék Központ végzi.

DExam őszi vizsgaidőszak 2017

2017. október 20 - november 18.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 29.

Tájékoztatjuk alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgázóinkat, hogy megérkeztek a 2017. őszi DExam vizsgaidőszakban sikeresen vizsgázók bizonyítványai. Azon vizsgázóinknak, akik a jelentkezési lapon postai kézbesítést kértek 2017. december 11-én postáztuk a bizonyítványt. Azoknak a vizsgázóinknak, akik Debrecenben vizsgáztak és a személyes átvételt választották, szintén december 11-én e-mailben értesítést küldtünk.

Tájékoztatjuk középfokú (B2) vizsgázóinkat, hogy megérkeztek a 2017. őszi DExam vizsgaidőszakban sikeresen vizsgázók bizonyítványai. Azon vizsgázóinknak, akik a jelentkezési lapon postai kézbesítést kértek 2017. december 4-én postáztuk a bizonyítványt. Azoknak a vizsgázóinknak, akik Debrecenben vizsgáztak és a személyes átvételt választották, december 5-én e-mailben értesítést küldtünk.

Tájékoztatjuk alapfokú (B1) és felsőfokú (C1) vizsgázóinkat, hogy a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2017. november 24-től lekérdezhetők honlapunkon.

Tájékoztatjuk középfokú (B2) vizsgázóinkat, hogy a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények 2017. november 17-től lekérdezhetők honlapunkon.

1. Vizsgadolgozat megtekintése

A vizsgadolgozat megtekintése iránti kérelmet online, honlapunk Kérelmek menüpontjában vagy a "Kérelem vizsgadolgozat megtekintéséhez" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2017. december 2-ig, alap- és felsőfokon 2017. december 9-ig.

A dolgozatok megtekintésére a Vizsgaközpont az alábbi időpontokat biztosítja:

Szint Dátum Időpont
B2 2017.11.24. 14.00-17.00
2017.11.30.
B1 és C1 2017.12.05. 14.00-17.00

A Vizsgaközpont a kérvények beérkezése után a jelentkezések sorrendjében osztja be a vizsgázókat, melyről e-mailben értesítést küld.

A dolgozatok megtekintése a Vizsgaközpont épületében (Debrecen, Komlóssy út 56.) történik.

2. Felülvizsgálati kérelmek

A felülvizsgálat iránti kérelmet online, honlapunk Kérelmek menüpontjában vagy a "Felülvizsgálati kérelem" c. nyomtatványon lehet a Vizsgaközpontba benyújtani a vizsgaeredmény közzétételét követő 15 napon belül, azaz középfokon 2017. december 2-ig, alap- és felsőfokon 2017. december 9-ig.

A felülvizsgálati kérelmek elbírálása a kérelem beérkezését követő naptól számított 15 napon belül történik, melynek eredményéről e-mailben és postai úton is értesítjük a kérelmezőket.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

  • Felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
  • A vizsgázó kérheti vizsgateljesítményének 3. vizsgáztató által történő újraértékelését, ami díjköteles.
  • A díjtételek részletezése megtalálható a DExam Vizsgaszabályzat 11. pontjában és a Vizsgainformációk / Eljárási díjak menüpontban.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felülvizsgálati eljárás a díjbefizetés igazolásának Vizsgaközpontunkba való beérkezése után kezdődik. A felülvizsgálati eljárást meggyorsítja, ha a díjfizetés igazolására a Kérelmek benyújtása / Díjbefizetés igazolásának feltöltése menüpontot használják.

Változások

2017. június 30-val kezdődően módosult a DExam Vizsgaszabályzat és változtak a vizsgadíjak.

Fontos változások a DExam vizsgarendszerben

Fontos változások és könnyítések léptek életbe a DExam vizsgarendszerben 2017 márciusától, amelyekkel a vizsgázók a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszakban találkoznak először.

1. Értékelést érintő változás

Mindhárom szinten a komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 vizsgarészben teljesíti az előírt 40%-ot, és a 4 vizsgarész összeredményének az átlaga minimum 60%, függetlenül attól, hogy a szóbeli és/vagy az írásbeli részvizsga eredménye eléri-e a 60%-ot.

2. Feladattípusok változása

Minden szint, minden készségéből kimaradt az igaz/hamis feladattípus (kivéve a B1 Beszédértés vizsgát), így eggyel kevesebb feladatot kell megoldani a vizsgázóknak, és rövidebb idő alatt teljesíthető a vizsga.

Az alapfokú (B1) és középfokú (B2) Írott szöveg értése és nyelvismeret vizsgarészben a vizsgázóknak ezentúl 3 feladatot kell megoldaniuk, melyre 60 perc áll rendelkezésre.

A felsőfokú (C1) Beszédértés vizsgasor is 3 feladatból áll mostantól, amelyre 35-40 perc jut.

További lényeges változás, hogy B2 és C1 Írott szöveg értése és nyelvismeret feladatsorból kikerült a hiányos szöveg kiegészítése 4 válaszlehetőséggel, és így a vizsgasorban mindig hiányos szöveg kiegészítése szókészletből feladattípus szerepel.