Gyakori kérdések

Érvényes jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkezési lapot és be kell fizetni a vizsgadíjat. Az on-line jelentkezési lap kitöltése önmagában nem számít érvényes jelentkezésnek.

Vegyük azt a példát, hogy egy adott vizsgaidőszak jelentkezési határideje november 5. Azok az erre a vizsgaidőszakra érvényes jelentkezések, amelyekhez a befizetés november 5-én éjfélig megtörténik, azaz legkésőbb november 5-i a banki átutalás dátuma.

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik az első sikeres komplex nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére az eredményközlést követően e-mailben juttatja el a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

Áfás számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben kérjük jelezni.

A Vizsgaközpont számítógépes rendszere automatikusan sorsol vizsgázótársat minden olyan jelentkezőhöz, aki a társ megnevezése nélkül jelentkezik be a vizsgára.
A Vizsgaközpont számítógépes rendszere csak azokat a vizsgázókat rendeli párba, akik
 • azonos (humán / reál) feladatsort választottak
 • azonosan nyilatkoztak arról, hogy készülhet-e hangfelvétel a beszédkészség vizsgáról
 • kölcsönösen megjelölték egymást a jelentkezési lapon
 • megadták a partner személyigazolvány / útlevélszámát (azt az adatot, amely a partner jelentkezési lapján szerepel)

A partner személyigazolvány / útlevélszámának feltüntetése a vizsgázók érdekét szolgája, mivel ez kizárja (legalább is megnehezíti), hogy valakit a tudomása nélkül jelöljenek meg vizsgázótársnak.

A DExam beszédkészség vizsga páros vizsga, a vizsgázó mindig csak egy másik vizsgázóval együtt vizsgázhat.

 1. A vizsgázó vizsgázhat ugyanazon a vizsganapon egy későbbi időpontban, egy másik vizsgázótárssal.
 2. Amennyiben erre nincs mód
  1. és mindhárom érintett beleegyezik, a vizsgázó csatlakozik egy másik pároshoz, és így hármas vizsgára kerül sor.
  2. a vizsgázó kérhet egy újabb beszédkészség vizsgaidőpontot ugyanazon vizsgaidőszak egy másik vizsganapjára. Erre csak akkor van lehetőség, ha az adott vizsgahelyen van még további vizsganap.
Nem. Csak a jelentkezési lapon megjelölt humán vagy reál feladatsort lehet minden készségből megoldani.
B1 szinten az íráskészség vizsgarész alatt lehet szótárt használni. B2 és C1 szinten az íráskészség vizsgarész alatt és a beszédkészség vizsgarészen a felkészítőteremben.
A vizsgán használható könyvkiadó által kiadott, nyomtatott egynyelvű és kétnyelvű szótár - kivéve a képesszótárakat. A szótárt/szótárakat, típusonként maximum 1-1 példányt (például 1 db egynyelvű és 1-1 db angol-magyar, illetve magyar-angol szótárt) a vizsgázó hozza magával és ő felel azért, hogy azokban semmiféle külön papírlap, illetve feljegyzés ne legyen. A vizsga során a vizsgázó szótárt kölcsön nem kérhet, és nem adhat.

A Beszédkészség vizsgarész előzetes eredményéről a vizsga helyén kifüggesztett gyorslistáról már a vizsga napján lehet tájékozódni. A Beszédkészség vizsgarész hivatalos eredménye a vizsgát követően az alábbi időpontban jelenik meg honlapunkon:

 • a Debrecenben vizsgázók a vizsgát követő 2. munkanapon 16.00 órától tudják lekérdezni eredményüket
 • a Debrecenen kívüli vizsgahelyeinkről beérkező eredmények a vizsgát követő 3. munkanapon 16.00 órától érhetők el honlapunkon.

A többi vizsgarész eredménye az írásbeli vizsganapot követően 25-30 nap múlva áll rendelkezésre.

A sikeres szóbeli vagy írásbeli vizsgáról a Vizsgaközpont automatikusan, külön kérelem nélkül vizsgabizonyítványt állíttat ki.

Újbóli jelentkezés és vizsgadíj-befizetés ellenében a sikertelen szóbeli/írásbeli vizsgát korlátlan számban lehet ismételni.

A vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően a Vizsgaközpont a sikeres nyelvvizsgáról a vizsga időpontjától számított 60 napon (fellebbezés esetén 75 napon) belül elkészítteti a vizsgabizonyítványt.

Arról, hogy az adott vizsgaidőszakban megérkeztek-e már a bizonyítványok a honlap Aktuális rovatában lehet tájékozódni. Emellett minden vizsgázónak e-mailben értesítést küldünk, hogy pontosan mikortól vehető át a bizonyítványa az adott vizsgahelyen. A vizsgabizonyítványt csak azon vizsgahely ügyfélszolgálatán lehet átvenni, ahol az illető vizsgázott.

A bizonyítvány "sürgősségi" átvételére nincs mód, ugyanis a bizonyítvány előállításának határideje kötött és független a Vizsgaközponttól.