Gyakori kérdések

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszerek, így a DExam nyelvvizsgarendszer által kibocsátott szóbeli vagy írásbeli bizonyítványok egyesíthetők. A részvizsgák egyesíthetőségéről részletesebben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján lehet tájékozódni.
Nem. Csak a jelentkezési lapon feltűntetett modulnak megfelelő feladatsort lehet megoldani.

Érvényes jelentkezéshez ki kell tölteni a jelentkezési lapot és be kell fizetni a vizsgadíjat. Az on-line jelentkezési lap kitöltése önmagában nem számít érvényes jelentkezésnek.

Vegyünk azt a példát, hogy egy adott vizsgaidőszak a jelentkezési határideje november 5. Azok az erre a vizsgaidőszakra érvényes jelentkezések, amelyekhez a befizetés november 5-én éjfélig megtörténik, azaz legkésőbb november 5-i a befizetési csekk vagy banki átutalás dátuma.

A 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a 35 év alattiak visszaigényelhetik az első sikeres komplex nyelvvizsga díját. A visszaigénylés módjáról a Magyar Államkincstár - Nyugdíjfolyósító Igazgatósága honlapján tájékozódhatnak, ahonnét az ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető.

A DE Idegennyelvi Központ a sikeresen vizsgázók részére az eredményközlést követően e-mailben eljuttatja a sikeres vizsga díjának befizetéséről szóló igazolást, mely a vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges.

ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egyidőben kérjük jelezni.

A Vizsgaközpont számítógépes rendszere automatikusan sorsol vizsgázótársat minden olyan jelentkezőhöz, aki a társ megnevezése nélkül jelentkezett be a vizsgára.
A Vizsgaközpont számítógépes rendszere csak azokat a vizsgázókat rendeli párba, akik
  • azonos modulra jelentkeztek
  • azonosan nyilatkoztak arról, hogy készülhet-e hangfelvétel a beszédkészség vizsgáról
  • kölcsönösen megjelölték egymást a jelentkezési lapon
  • megadták a partner személyigazolvány / útlevélszámát (azt az adatot, amely a partner jelentkezési lapján szerepel)

A partner személyigazolvány / útlevélszámának feltűntetése a vizsgázók érdekét szolgája, mivel ez kizárja (legalább is megnehezíti), hogy valakit a tudomása nélkül jelöljenek meg vizsgázótársnak.

A DExam beszédkészség vizsga páros vizsga, a vizsgázó mindig egy másik vizsgázóval együtt vizsgázhat.

  1. A vizsgázó vizsgázhat ugyanazon a vizsganapon egy későbbi időpontban, egy másik vizsgázótárssal.
  2. Amennyiben erre nincs mód
    1. és mindhárom érintett beleegyezik, a vizsgázó csatlakozik egy másik pároshoz, és így hármas vizsgára kerül sor.
    2. a vizsgázó kérhet egy újabb beszédkészség vizsgaidőpontot ugyanazon vizsgaidőszak egy másik vizsganapjára. Erre csak akkor van lehetőség, ha az adott vizsgahelyen van még további vizsganap.
B1 szinten az íráskészség vizsgarész alatt. B2 és C1 szinten az íráskészség vizsgarész alatt és a beszédkészség vizsgarészen a felkészítőteremben.
A vizsgán használható könyvkiadó által kiadott, nyomtatott egynyelvű és kétnyelvű szótár - kivéve a képesszótárakat. A szótárt/szótárakat, típusonként maximum 1-1 példányt (például 1 db egynyelvű és 1-1 db angol-magyar, illetve magyar-angol szótárt) a vizsgázó hozza magával és ő felel azért, hogy azokban semmiféle külön papírlap, illetve feljegyzés ne legyen. A vizsga során a vizsgázó szótárt kölcsön nem kérhet, és nem adhat.

A sikeres szóbeli vagy írásbeli vizsgáról a Vizsgaközpont automatikusan, külön kérelem nélkül vizsgabizonyítványt állíttat ki.

Újbóli jelentkezés és vizsgadíj-befizetés ellenében a sikertelen szóbeli/írásbeli vizsgát korlátlan számban lehet ismételni.

A vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően a Vizsgaközpont a sikeres nyelvvizsgáról a vizsga időpontjától számított 60 napon (fellebbezés esetén 75 napon) belül elkészítteti a vizsgabizonyítványt.

Arról, hogy az adott vizsgaidőszakban megérkeztek-e már a bizonyítványok a honlap Aktuális rovatában lehet tájékozódni. Emellett minden vizsgázónak e-mailben értesítést küldünk, hogy pontosan mikortól vehető át a bizonyítványa az adott vizsgahelyen. A vizsgabizonyítványt csak azon vizsgahely ügyfélszolgálatán lehet átvenni, ahol az illető vizsgázott.

A bizonyítvány "sürgősségi" átvételére nincs mód, ugyanis a bizonyítvány előállításának határideje kötött és független a Vizsgaközponttól.